Home

Welkom op de website Kunstmenu Wageningen!

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is er een nieuw Kunstmenu in de gemeente Wageningen. Dit Kunstmenu werkt vraaggericht. De scholen geven aan wat, hoe en op welk moment ze het aanbod van het Kunstmenu gaan inzetten.

Met het Kunstmenu komt ieder kind op de basisschool in aanraking met kunst en cultuur. Alle kinderen krijgen een uitdagende basis kunst en cultuur mee. De waarde van cultuur is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, door cultuur leer je de wereld met een andere blik bekijken. De ervaring en het vermogen om verrast te kunnen worden, verbazing te voelen en ontroerd te zijn is onbetaalbaar.