CMK muziek Samenklank

CMK 2017-2018
Voor de jaren 2017 en 2018 doen in Wageningen zes basisscholen mee met Cultuureducatie met Kwaliteit met het onderdeel Muziek, onder de titel Samenklank.

Op deze scholen is er extra aandacht voor muziek en wordt het vak muziek o.a. door een vakleerkracht Muziek gegeven.
Deelnemende scholen zijn:
H.J. Piekschool
G.J. van den Brinkschool
Ireneschool
Margrietschool
Zwaneridder
Kardinaal Alfrinkschool

CMK 2019-2020
Voor de laatste twee kalenderjaren van de CMK-periode het opnieuw mogelijk is een projectaanvraag in te dienen. Dat kan tot 1 maart 2018 bij Cultuurmij Oost.

Scholen die al deelnemen aan CMK 2017-2018 kunnen in 2019-2020 doorgaan. Dit kan een vervolg zijn op projectplan 2017-2018. Het is ook mogelijk nieuwe accenten te leggen.

Scholen die nog niet deelnemen aan CMK kunnen in 2019-2020 ook meedoen. Hiervoor kunnen projecten indienen. Projecten die voor het eerst deelnemen in 2019-2020 krijgen voorrang boven projecten die reeds in 2013 zijn gestart.

Voorwaarden voor deelname aan CMK 2017-2020 zijn:
– Deelname voor scholen (BO, SBO en SO/vso) en cultuuraanbieders in Gelderland, met uitzondering van de steden Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen die een eigen CMK-programma hebben.
– Deelname door scholen van 1 januari 2019 t/m 31 december 2020.
– Samenwerking met culturele partners (lokaal en provinciaal).
– Cultuureducatie wordt opgenomen in het schoolplan.

Het Projectplan sluit aan op de doelen van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de CMK periode 2017-2020 en verder geldt:
– Lokale samenwerking (wordt) vastgelegd in een convenant cultuureducatie.
– Scholen co-financieren in uren en/of in een financiële bijdrage.
– Deelname aan een Community of practice en de monitor & evaluatie.
– Gezamenlijke start op projectniveau in februari 2019.
– Het project heeft een lokale projectleider.

CMK Muziek wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, provincie Gelderland en de gemeente Wageningen.