Inschrijven Kunstmenu 2017-2018

Uiterlijk tot vrijdag 6 oktober kunnen scholen inschrijven voor activiteiten voor Kunstmenu 2017-2018.  Zie hiervoor de knop Aanbod op de site.

Financiering van de gemeente en scholen samen maken een basispakket mogelijk.
Dit basispakket bestaat uit 4 elementen.
1. Afgesproken is dat alle scholen inschrijven voor de voorstelling die in de Junushoff zal plaatsvinden in voorjaar 2018. De voorstelling is geschikt voor leerlingen van 8 – 10 jaar.
2. Onderdeel van het basispakket voor alle scholen zijn ook de projecten Gijsbert en Wageningen in de Tweede Wereldoorlog van Museum De Casteelse Poort en Klassefilm van het Heerenstraat Theater. Scholen kunnen hiervoor naar keuze inschrijven.
3. Daarnaast kan elke klas kiezen voor één activiteit uit het totale aanbod. Als gekozen wordt voor een activiteit op maat, dan worden vanuit het basispakket maximaal 7,5 uren per klas vergoed.
4. Jaarlijks kunnen 4 scholen meedoen aan het schoolbrede musicalproject in de Junushoff.

Buiten dit basispakket kan een school natuurlijk voor meer activiteiten inschrijven.
Deze activiteiten worden dan door de school zelf betaald.