Kunstmenu 2020-2021

Het aanbod van Kunstmenu 2020-2021 staat klaar. Scholen kunnen tot 1 juli 2020 inschrijven.
Het Kunstmenu is vraaggericht, scholen kunnen ook via de cultuurcoördinator hun vragen en wensen voor cultuureducatie voor schooljaar 2020-2021 kenbaar maken.