Kunstmenu 2022-2023

Het aanbod van Kunstmenu 2022-2022 staat klaar. Scholen kunnen tot 8 juli 2022 inschrijven.
Het Kunstmenu is vraaggericht, scholen kunnen ook via de cultuurcoördinator hun vragen en wensen voor cultuureducatie voor schooljaar 2022-2023 kenbaar maken.