Kunstmenu 2022-2023

Het aanbod van Kunstmenu 2022-2022 staat klaar. Scholen kunnen tot 8 juli 2022 inschrijven.
Het Kunstmenu is vraaggericht, scholen kunnen ook via de cultuurcoördinator hun vragen en wensen voor cultuureducatie voor schooljaar 2022-2023 kenbaar maken.

Vervolg Cultuureducatie met Kwaliteit 2019-2020: kansen voor Wageningen

Cultuureducatie Met Kwaliteit 2019-2020
Voor de laatste twee kalenderjaren van de CMK-periode het opnieuw mogelijk is een projectaanvraag in te dienen. Dat kan tot 1 maart 2018 bij Cultuurmij Oost.

Scholen die al deelnemen aan CMK 2017-2018 kunnen in 2019-2020 doorgaan. Dit kan een vervolg zijn op projectplan 2017-2018. Het is ook mogelijk nieuwe accenten te leggen.

Scholen die nog niet deelnemen aan CMK kunnen in 2019-2020 ook meedoen. Hiervoor kunnen projecten indienen. Projecten die voor het eerst deelnemen in 2019-2020 krijgen voorrang boven projecten die reeds in 2013 zijn gestart.

Bent u geïnteresseerd in deelname dan kunt u dat melden bij de gemeente Wageningen, Rudy de Jager of cultuurcoördinator Judica Lookman (judica.lookman@gmail.com).

 

 

Startbijeenkomst nieuwe Kunstmenu

Op maandag 2 oktober a.s. vanaf 16 uur is er een startbijeenkomst van het nieuwe Kunstmenu. Je bent van harte welkom kennis te komen maken met de verschillende onderdelen van het nieuwe Kunstmenu. Theater Junushoff zet haar deuren graag voor je open! De toegang is gratis, wel uiterlijk maandag 25 september aan Judica Lookman laten weten dat je wilt komen, liefst via de mail; judicalookman@gmail.com.

Tot ziens op 2 oktober!

Inschrijven Kunstmenu 2017-2018

Uiterlijk tot vrijdag 6 oktober kunnen scholen inschrijven voor activiteiten voor Kunstmenu 2017-2018.  Zie hiervoor de knop Aanbod op de site.

Financiering van de gemeente en scholen samen maken een basispakket mogelijk.
Dit basispakket bestaat uit 4 elementen.
1. Afgesproken is dat alle scholen inschrijven voor de voorstelling die in de Junushoff zal plaatsvinden in voorjaar 2018. De voorstelling is geschikt voor leerlingen van 8 – 10 jaar.
2. Onderdeel van het basispakket voor alle scholen zijn ook de projecten Gijsbert en Wageningen in de Tweede Wereldoorlog van Museum De Casteelse Poort en Klassefilm van het Heerenstraat Theater. Scholen kunnen hiervoor naar keuze inschrijven.
3. Daarnaast kan elke klas kiezen voor één activiteit uit het totale aanbod. Als gekozen wordt voor een activiteit op maat, dan worden vanuit het basispakket maximaal 7,5 uren per klas vergoed.
4. Jaarlijks kunnen 4 scholen meedoen aan het schoolbrede musicalproject in de Junushoff.

Buiten dit basispakket kan een school natuurlijk voor meer activiteiten inschrijven.
Deze activiteiten worden dan door de school zelf betaald.