Vervolg Cultuureducatie met Kwaliteit 2019-2020: kansen voor Wageningen

Cultuureducatie Met Kwaliteit 2019-2020
Voor de laatste twee kalenderjaren van de CMK-periode het opnieuw mogelijk is een projectaanvraag in te dienen. Dat kan tot 1 maart 2018 bij Cultuurmij Oost.

Scholen die al deelnemen aan CMK 2017-2018 kunnen in 2019-2020 doorgaan. Dit kan een vervolg zijn op projectplan 2017-2018. Het is ook mogelijk nieuwe accenten te leggen.

Scholen die nog niet deelnemen aan CMK kunnen in 2019-2020 ook meedoen. Hiervoor kunnen projecten indienen. Projecten die voor het eerst deelnemen in 2019-2020 krijgen voorrang boven projecten die reeds in 2013 zijn gestart.

Bent u geïnteresseerd in deelname dan kunt u dat melden bij de gemeente Wageningen, Rudy de Jager of cultuurcoördinator Judica Lookman (judica.lookman@gmail.com).