Impuls muziekonderwijs

De Johan Frisoschool  in Wageningen doet mee aan de subsidieregeling Muziekimpuls. Op deze school krijgt muziek bijzondere aandacht in het lesprogramma.
De G.J. Van de Brinkschool start met de Muziekimpuls in schooljaar 2018-2019.

Impuls Muziekonderwijs is een subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie, waarmee scholen kunnen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool.
Tot 29 juni 2018 kunnen nog aanvragen worden ingediend.