Welkom

Welkom op de website Kunstmenu Wageningen!

Het Kunstmenu werkt vraaggericht. De scholen geven aan wat, hoe en op welk moment ze het aanbod van het Kunstmenu gaan inzetten.

Met het Kunstmenu komt ieder kind op de basisschool in aanraking met kunst en cultuur. Alle kinderen krijgen een uitdagende basis kunst en cultuur mee. De waarde van cultuur is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, door cultuur leer je de wereld met een andere blik bekijken. De ervaring en het vermogen om verrast te kunnen worden, verbazing te voelen en ontroerd te zijn is onbetaalbaar.

Het Kunstmenu is een samenwerking van alle Wageningse basisscholen, culturele aanbieders uit de regio en de gemeente Wageningen.

Naast het Kunstmenu is voor het naschoolse cultuuraanbod de Eigenwijzer opgezet. In samenwerking met scholen, bso’s en kinderwerk Solidez zorgen we voor een vervolg op de cultuureducatielessen op school. Om op die manier kinderen de kans te geven hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Eigenwijzer is naast een cultureel ook een sociaal initiatief. Omdat de bblthk en de Gemeente Wageningen het belangrijk vinden dat alle Wageningse kinderen kunnen meedoen, is deelname aan de workshops gesubsidieerd.
Wil je meer weten over de EIGENWIJZER of wil jouw school/BSO meer doen met naschoolse cultuureducatie? Neem dan contact op met de Coördinator Naschoolse Cultuureducatie via eigenwijzer@bblthk.nl