Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

CMK wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, provincie Gelderland en de gemeente Wageningen.
Penvoerder is CultuurOost

CMK 2021-2024
Samen met zeven Wageningse basisscholen heeft de gemeente Wageningen een aanvraag gedaan voor CMK 2021-2024, onder de titel Cultureel samenspel.

Wageningse basisscholen kunnen ook in schooljaar 2023-2024 nog instappen.

De deelnemende basisscholen aan CMK 21-24 zetten elk in op specifieke kwaliteitsverbetering cultuureducatie. Zij zoeken hiervoor verbinding met hun schoolplannen en onderwijsvisies. De onderwijsomgeving van deze scholen wordt verrijkt door inzet van cultuureducatie.
Het kan gaan om:
– het opzetten en borgen van een leerlijn cultuureducatie
– het verbinden van cultuureducatie met thematisch/vakoverstijgend werken
– het opzetten van een structuur/vorm om leerlingen de kans te geven breed kennis te maken met cultuureducatie en te ontdekken wat hun talenten
zijn.
Externe professionals worden ingezet om het team hierbij te helpen en op de deskundigheid van het team te vergroten. De ontwikkeling wordt geborgd in de schoolsetting en/of verbonden met het vraaggerichte Kunstmenu in de gemeente.
Aan het eind van de periode heeft elke deelnemende school een gecertificeerde ICC-er.

CMK 2019-2020
Samen met 6 Wageningse scholen uit der periode 2017-2018 heeft de gemeente Wageningen een aanvraag gedaan voor CMK 2019-2020, onder de titel Samenklank verbreed. Elke school heeft een eigen ontwikkelplan cultuureducatie gemaakt, rond deskundigheidsbevordering en doorgaande leerlijnen.
De periode van uitvoer voor CMK Samenklank verbreed is verlengd tot 1 juli 2021, vanwege de maatregelen rondom COVID-19.

CMK 2017-2018
Voor de jaren 2017 en 2018 doen in Wageningen zes basisscholen mee met Cultuureducatie met Kwaliteit met het onderdeel Muziek, onder de titel Samenklank. Op deze scholen was er extra aandacht voor muziek en wordt het vak muziek o.a. door een vakleerkracht Muziek gegeven. Deelnemende scholen: H.J. Piekschool, G.J. van den Brinkschool, De Bijenkorf, Margrietschool, Vrije school De Zwaneridder, Kardinaal Alfrinkschool