Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

CMK 2017-2018
Voor de jaren 2017 en 2018 doen in Wageningen zes basisscholen mee met Cultuureducatie met Kwaliteit met het onderdeel Muziek, onder de titel Samenklank. Op deze scholen was er extra aandacht voor muziek en wordt het vak muziek o.a. door een vakleerkracht Muziek gegeven. Deelnemende scholen: H.J. Piekschool, G.J. van den Brinkschool, De Bijenkorf, Margrietschool, Vrije school De Zwaneridder, Kardinaal Alfrinkschool

CMK 2019-2020
Samen met dezelfde 6 Wageningse scholen heeft de gemeente Wageningen een aanvraag gedaan voor CMK 2019-2020, onder de titel Samenklank verbreed. Elke school heeft een eigen ontwikkelplan cultuureducatie gemaakt, rond deskundigheidsbevordering en doorgaande leerlijnen.
De periode van uitvoer voor CMK Samenklank verbreed is verlengd tot 1 juli 2021, vanwege de maatregelen rondom COVID-19.

CMK 2021-2024
De voorbereidingen voor de planvorming van CMK 3 zijn in volle gang. De eerste contouren worden eind mei/begin juni verwacht.

CMK Muziek wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, provincie Gelderland en de gemeente Wageningen.