Derde ronde Impuls Muziekonderwijs open op 2 oktober

Scholen die zich willen inzetten voor meer en beter muziekonderwijs kunnen vanaf nu weer terecht op de website van het FCP voor een aanvraag bij de Impuls muziekonderwijs.

Deze ronde is er een budget van €5.000.000,- beschikbaar. Dit betekent dat zij ongeveer 300 aanvragen kunnen honoreren met dit budget. Volledige aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer het budget uitgeput is maken ze dit bekend op onze website. Het Fonds vraagt geen aanvullende informatie op. Zolang er budget is kan, wanneer een aanvraag afgewezen wordt, de aanvrager binnen dezelfde ronde opnieuw een aanvraag doen.

Je vindt alle informatie over de regeling op de pagina Impuls muziekonderwijs.
Vraag subsidie aan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Startbijeenkomst nieuwe Kunstmenu

Op maandag 2 oktober a.s. vanaf 16 uur is er een startbijeenkomst van het nieuwe Kunstmenu. Je bent van harte welkom kennis te komen maken met de verschillende onderdelen van het nieuwe Kunstmenu. Theater Junushoff zet haar deuren graag voor je open! De toegang is gratis, wel uiterlijk maandag 25 september aan Judica Lookman laten weten dat je wilt komen, liefst via de mail; judicalookman@gmail.com.

Tot ziens op 2 oktober!

Inschrijven Kunstmenu 2017-2018

Uiterlijk tot vrijdag 6 oktober kunnen scholen inschrijven voor activiteiten voor Kunstmenu 2017-2018.  Zie hiervoor de knop Aanbod op de site.

Financiering van de gemeente en scholen samen maken een basispakket mogelijk.
Dit basispakket bestaat uit 4 elementen.
1. Afgesproken is dat alle scholen inschrijven voor de voorstelling die in de Junushoff zal plaatsvinden in voorjaar 2018. De voorstelling is geschikt voor leerlingen van 8 – 10 jaar.
2. Onderdeel van het basispakket voor alle scholen zijn ook de projecten Gijsbert en Wageningen in de Tweede Wereldoorlog van Museum De Casteelse Poort en Klassefilm van het Heerenstraat Theater. Scholen kunnen hiervoor naar keuze inschrijven.
3. Daarnaast kan elke klas kiezen voor één activiteit uit het totale aanbod. Als gekozen wordt voor een activiteit op maat, dan worden vanuit het basispakket maximaal 7,5 uren per klas vergoed.
4. Jaarlijks kunnen 4 scholen meedoen aan het schoolbrede musicalproject in de Junushoff.

Buiten dit basispakket kan een school natuurlijk voor meer activiteiten inschrijven.
Deze activiteiten worden dan door de school zelf betaald.